Default Header Image

Proiecte

 

Nr. d/o.

Titlul proiectului

Tipul proiectului

Finanţator

Tipul cercetării

Perioada de realizare

1 Determinarea factorilor de risc ai senescenţei precoce, elaborarea metodelor noi de diagnostic, tratament şi profilaxie a maladiilor cu incidenţă înaltă la vârstnici.

Instituţional
09.817.09012A

 

AŞM

aplicativ

2009-2010

2 Particularităţile patologiei cardiovasculare la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatrice.

Instituţional
11.817.09.11A

AŞM

aplicativ

2011-2014

3 Calitatea vieții populației vârstnice cu polipatologii din Republica Moldova

Instituţional

15.817.04.34A

 AŞM  aplicativ  2015-2018