Default Header Image

Rezultate obținute

REZULTATE (2009-2014)

MONOGRAFII:

Negară A. Compendium de geriatrie. Ch.: Centrul Editorial-Poligrafic Medicină, 2012, 360 p. ISBN 978-9975-113-52-6.

BREVETE DE INVENŢIE:

Bodrug Nicolae, Negară Anatolie, Blaja-Lisnic Natalia, Parasca Vasile. Metodă de tratament al bolii pulmonare obstructive cronice la persoanele de vârsta înaintată. Nr. 3707 Cerere de brevet de invenţie – MDs20090148.
Bodrug Nicolae, Negară Anatolie, Blaja-Lisnic Natalia, Parasca Vasile. Metodă de tratament al colitei nespecifice ulceroase la persoanele de vârsta înaintată. Nr. 3708. Cerere de brevet de invenţie – MDs20090149.