contacts

Laboratorul de gerontologie

IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii,
str. Alexandru Puşkin, 51,
mun. Chişinău, MD-2005,
Republica Moldova