Default Header Image

Prezentare

Laboratorul a fost fondat în anul 2009. Pe parcursul a cinci ani de activitate s-au efectuat cercetări de amploare, axate pe cele mai importante probleme ale gerontologiei: particularităţile senescenţei populaţiei Republicii Moldova în funcție de zona ţării şi mediul de trai; evaluarea stării sănătăţii şi calităţii vieţii populaţiei vârstnice din RM; elaborarea şi implementarea metodelor noi de diagnostic, tratament şi profilaxie a patologiilor cardiovasculare la vârstnici; studierea epidemiologiei, modului de apariţie, a particularităţilor clinice şi de tratament ale hipertensiunii arteriale sistolice izolate şi ale insuficienţei cardiace cronice la vârstnici; studierea particularităţilor patologiei cardiovasculare la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatrice; studierea patologiei cardiovasculare în corelaţie cu polipatologia frecvent întâlnită la vârstnici şi elaborarea recomandărilor ştinţifico-practice în scopul ameliorării calităţii vieţii şi prelungirii duratei medii de viaţă a populaţiei din Republica Moldova.

Adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin, nr. 51

E-mail: labgerontologie@usmf.md

Tel: (+373 22) 26–70–59